قیمت نصب و تعمیر پارکت

 • ساب و لاک پارکت به همراه بتونه سراسری(متر مربع)
 • 30,000 الی 40,000 تومان
 • ساب و لاک پله
 • 40,000 تومان
 • تعمیرات پارکت همراه با ساب و لاک(متر مربع)
 • 65,000 تومان
 • نصب و چسب و ساب و لاک(متر مربع)
 • 60,000 الی 75,000 تومان
 • نصب پارکت بدون ساب و لاک(متر مربع)
 • 30,000 الی 40,000 تومان
 • نصب قرنیز ام دی اف 7 و 9 سانتی(متر طول)
 • 2,500 تومان
 • نصب قرنیز ام دی اف 11 و 15 سانتی(متر طول)
 • 7,000 الی 9,000 تومان
 • نصب قرنیز تمام چوب(متر طول)
 • 7,000 تومان
 • نصب قرنیز پی وی سی(متر طول)
 • 2,500 تومان
90%

image
John Carter

Developer

90%

image
John Carter

Developer

90%

image
John Carter

Developer

90%

image
John Carter

Developer

90%

image
John Carter

Developer

90%

image
John Carter

Developer

شرایط سرویس

 

 • پارکت از جنس چوب است و به کف زمین به وسیله چسب چسبانده می شود.
 • ساب و لاک شامل 3 دست ساب و 2 دست لاک و بتونه سراسری می باشد.
 • حداقل نصب پارکت 50 متر مربع و حداقل نصب قرنیز خالی 100 متر طول می باشد و برای متراژهای پایینتر ملاک محاسبه حداقل متراژ عنوان شده می باشد.
 • هزینه زیرسازی در صورت لزوم پس از بازدید نصاب اعلام می شود.
 • تهیه اقلام درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.
 • جهت انتخاب جنس حتما نمونه کارها و نمونه جنس توسط همیار خدمتتان ارایه خواهد شد.
 • همیار موظف می باشد پس از اتمام کار محیط را به صورت کامل تمیز نموده و به مشتری تحویل نماید.
 • پلیس فتا: امنیت سرویس ارائه شده را آماتیس بر عهده گرفته است، لذا از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.