قیمت تعمیر و سرویس دستگاه کپی

  • سرویس دوره ای دستگاه
  • 80,000 الی 110,000 تومان
  • عیب یابی و تعمیر دستگاه
  • 66,000 الی 105,000 تومان
90%

image
John Carter

Developer

90%

image
John Carter

Developer

90%

image
John Carter

Developer

90%

image
John Carter

Developer

90%

image
John Carter

Developer

90%

image
John Carter

Developer

شرایط سرویس

  • تهیه لوازم درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.
  • پلیس فتا: امنیت سرویس ارائه شده را آماتیس بر عهده گرفته است، لذا از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.